קְבוּצָה

ג.ס. קבוצת דיור ושות' בע"מ מבנה

חֶברָהJiangsu GS Housing Co., Ltd.
חֶברָהGuangdong GS Housing Co., Ltd.
חֶברָהBeijing GS Housing Co., Ltd.
חֶברָהBeijing GS Housing Co., Ltd.סניף ליאוז'ונג

חֶברָהChengdu GS Housing Co., Ltd.
חֶברָהHainan GS Housing Co., Ltd.
חֶברָהOrient GS International Engineering Co., Ltd.
חֶברָהOrient GS Supply Chain Co., Ltd.

חֶברָהXiamen Orient GS Construction Labor Co., Ltd.
חֶברָהBeijing Boyuhongcheng Architectural Design Co., Ltd
חֶברָהאגף שילוב אזרחי-צבאי

+

קבוצת דיור GS

+

צוות מכירה

+

טכנאי

+

מחלקת תכנון

+

מחלקת מבצעים

תגיות:מחלקת תפעול: כולל רוכשים, אנשי ייצור, מנהלי מחסן ולוגיסטיקים...